Verhuisdieren Cition Cition webwinkel Cajas AEB Chemokar Link Wie zit waar Formbuilder
 

Wie-Zit-Waar

In flexplek werkomgevingen kan het lastig zijn om een collega te localiseren; hij of zij kan immers overal in het pand aan het werk zijn. Om dit te vergemakkelijken, hebben we, in samenwerking met de gemeente Amsterdam, een applicatie ontwikkeld die medewerkers kan plaatsen op een plattegrond van uw kantoorgebouw. 

In samenwerking met uw ICT-afdeling, maken wij een overzicht van uw werkplekken, en de desktopcomputers die daar staan. Tijdens het inloggen op een computer, wordt aan een server doorgegeven wie op die machine aan het inloggen is, en wordt dit gekoppeld aan de locatie van die computer. Via een zoekscherm kan een collega worden opgezocht, en geeft het systeem aan of iemand is ingelogd, en zo ja, waar. De gebruikersdatabase van Wie-Zit-Waar wordt, in de regel, automatisch actueel gehouden door een koppeling met Active Directory (of equivalent centraal systeem). 

Daarnaast heeft uw ICT-afdeling in Wie-Zit-Waar een tool die accuraat weergeeft waar welke computer staat. De ICT-afdeling kan deze data zelf toevoegen, wijzigen en verwijderen.

Plattegrond

bijlage plattegrond
Computers kunnen simpel worden geplaatst op de plattegrond van een verdieping. Klik de locatie aan, en de nieuwe locatie wordt opgeslagen.

Zoekscherm computer

bijlage zoekscherm computer
Voor het beheer van de locaties van de computers kan op de kaart worden geklikt (welke computer staat daar) of op de naam van de computer worden gezocht (waar staat deze computer).